2015 var det psykiska diagnoser som låg bakom sjukskrivningarna för 46 procent av kvinnor anställda i kommuner och landsting och 41 procent av män. Över hälften av dem var sjukskrivna för reaktioner på svår stress. I den diagnosgruppen ingår också bland annat utmattningssyndrom.

När Afa försäkring granskar kvinnors psykiska sjukskrivningar är de vanligast för åldersgruppen 36-55 år. Hos männen ser det annorlunda ut. Där är de psykiska diagnoserna högst i åldersgruppen 56-64 år även om den är hög också i medelåldern. Hos de unga är sjukskrivning överlag mest ovanligt men samtidigt är det där andelen psykiska sjukskrivningarna ökar mest.

Statistiken kommer från Afa försäkrings skadestatistik. Anställda i kommuner och landsting är försäkrade hos dem genom arbetsgivaren. De har bland annat en försäkring som ger en ersättning utöver den från Försäkringskassan för den som är sjukskriven längre tid.

När försäkringsbolaget undersökte vilka psykiska diagnoser som var vanligast bland de som de betalar ut månadsersättning för har förstämningssyndrom (där bland annat depression ingår) varit den vanligaste i många år för både män och kvinnor. När de bara granskade kvinnor så hade det 2015 blivit lika vanligt för dem att sjukskrivas på grund av reaktioner för svår stress.

För män ser det annorlunda ut. Männens diagnoser för svår stress och förstämningssyndrom minskar. Över 60 procent av männen som får månadsersättning av Afa försäkring är sjukskrivna för andra diagnoser som schizofreni och ångestsyndrom.