Som färdigutbildad undersköterska i Norge hör det till ovanligheterna att få heltid. Det visar en undersökning från Fafo, en forskningsstiftelse knuten till norska LO. Det är norska Fagbladet som skriver om forskningen, som följt nyutbildade helsefagarbeidere (motsvarande den svenska titeln undersköterska) från tre årskullar, 2010-2012.

Tidigare norska studier har visat att de flesta undersköterskor vill arbeta heltid eller nästan heltid och att deras bild när de börjar utbildningen är att de är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Verkligheten efter examen blir därför ofta en besvikelse, skriver Fagbladet.

93 procent av dem får förvisso jobb under det första året efter avklarad utbildning. Men bara 20 procent får en heltidstjänst. Efter tre år ute på arbetsmarknaden jobbar 27 procent heltid.

Fafo-undersökningen visar också att de som börjar sin yrkesbana på en deltidstjänst riskerar att fastna i deltid (upp till tre år efter examen).

Sissel M. Skoghaug som är vice ordförande i Fagforbundet tror att förändringar av skift och scheman inom vården skulle kunna ge fler heltidstjänster:

– Om vi fördelar turerna på obekväm arbetstid mellan alla anställda i vården skulle vi kunna få fler heltider. I dag jobbar till exempel bara tre av fyra sjuksköterskor skift, resten jobbar endast dagtid. Det är undersköterskor och biträden som jobbar flest obekväma turer, säger Sissel M. Skoghaug till Fagbladet.

2013 kom de norska facken och kommunerna överens om att arbeta för en heltidskultur i kommunerna.