Konstnären Ai Weiwei tar i ”Human Flow” med oss med på en resa runt världen, och vi reser tillsammans med de över 65 miljoner människor som tvingats fly sina hem. Människor som tvingats på flykt på grund av krig, klimatförändringar och hungersnöd.

Det är en film som tecknar de stora dragen av den migration som pågår och som påverkar människors liv, just nu. Det är också en berättelse om ett Europa som bygger murar.

”Human Flow” är som mest drabbande när Ai Weiwei stannar upp vid de personliga berättelserna. Som mamman som berättar om hur hon vandrat med sin son i 60 dagar, utan någonstans att ta vägen. Hennes ord går inte att värja sig mot.

Men filmen hade vunnit på att fokusera mer på människan bakom flyktingbegreppet. Ambitionen att täcka in hela världens migration skymmer ibland den enskilda människan.