Det enligt ett nytt företagsavtal som Kommunal tecknat. Majoriteten av medlemmarna är barnskötare som arbetar på förskolor i Stockholm och Uppsala.

Under treårsperioden höjs lönerna med i snitt 6,5 procent. Det innebär att lönerna i år höjs med i snitt 560 kronor från den 1 november, nästa år med i snitt 510 kronor och året därpå med i snitt 590 kronor. Allt räknat på heltid.

– Vi är nöjda, vi har fått märket och en låglönesatsning, säger Annica Jansson, ombudsman på Kommunal.

Ersättningarna höjs den 1 november, i år med 2,2 procent, nästa år med 2,0 procent och året därpå 2,3 procent.

Ny lägstalön för den som fyllt 19 år och har en sammanlagd anställningstid som är längre än tre månader blir nästa år 18 668 kronor, året därpå 19 041 kronor och året därefter 19 479 kronor.

För den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning och arbetsgivaren kräver det, samt har en sammanlagd anställning på ett år i yrket, blir den nya lägstalönen nästa år 21 031 kronor, året där på 21 451 kronor och året därpå 21 945 kronor.

Nytt är att avtalet får en skrivning om heltid som norm. Majoriteten av Kommunals 37 medlemmar på företaget har dock heltidsanställningar.

Karensavdraget görs om. Enligt avtalet görs karensavdrag för arbetspassets hela längd. Om man blir sjuk under ett pågående arbetspass, blir avdraget lika många timmar som passets ordinarie längd förutsatt att mer än 50 procent av passet har passerat.

Men blir man sjuk innan halva passet har gått blir avdraget det antal timmar som återstår av passet.

Avtalet gäller från den 1 november 2017 till den 31 oktober 2020.