SVAR: I kollektivavtalen Kommunal tecknar med motparterna finns olika regleringar om vad som gäller vid en nära anhörigs bortgång. Avtalen anger dock att man bara kan få enstaka dagar och inte någon längre ledighet. Ledighet med lön måste sökas i nära anslutning till händelsen man vill ha ledigt för. Att nu få ledigt med lön ­efter så lång tid är tyvärr i stort sett omöjligt.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal