Förarlösa bussar som kör ute på vägarna bland bilar och andra trafikanter är fortfarande helt nytt och finns bara på ett fåtal platser runt om i världen. Därför kommer många att följa vad som händer i Stockholmsförorten Kista i januari.

– Då startar vi ett sex månaders projekt med en buss som tar tolv passagerare, berättar Peter Hafmar, vd för Nobina Technology.

Det är ingen vanlig kollektivtrafik det handlar om. Bussen, som blir gratis för allmänheten, ska köra en kilometerlång sträcka mellan Kista galleria och Victoria tower där det i dag inte finns något kollektivt färdmedel. Bussen är försedd med laserlod som känner av vilka hinder som finns runt om.

– Vi gör en digital karta av omgivningen. Känner lodet av något som inte finns med på kartan så stannar bussen, säger Peter Hafmar och menar att det är en säker metod.

Bussprojektet är inte riktigt godkänt av Transportstyrelsen, men om allt går enligt planerna så blir alla nödvändiga beslut klara i december. En sak som är bestämd redan nu är att den bara kommer att få köra 20 kilometer i timmen och att det ska finnas en förare med ombord för att övervaka att allt fungerar.

– Vi kommer att använda våra befintliga bussförare. Den personen blir ju lite av en trafikvärd också.

Bussen har redan provats på olika ställen i landet, men då inte i trafik utan på avgränsade områden. Bland annat hade företaget en försöksperiod i Kista tidigare.

– Under en veckas tid åkte 3 000 personer, så vi tror att det kommer att vara stort intresse när det startar.

När det var premiär för en förarlös buss i Las Vegas så krockade den under premiärturen.

– Ja, jag var inte där. Men det jag hört är att den blev påbackad av en lastbil.

Bussen stannade som den skulle, men den typen av olyckor är svårt nog att undvika i en vanlig personbil. Förr eller senare kommer det att vara incidenter med förarlösa bussar också.

Tror du att det är möjligt att sätta in den här typen av bussar i kollektivtrafiken?

– Det tror jag, men inte för den typen av bussar som kör mitt inne i Stockholm. Det tror jag inte att vi kommer att få se inom överskådlig framtid. Det är för avancerat och för många riskmoment. Det blir för mycket objekt att ta hänsyn till. Däremot som i Kista, med en buss som åker de sista kilometrarna från en hållplats till en kontorsbyggnad. Det kommer vi att se mer av.