– Vi har brist på undersköterskor och brist på sjuksköterskor, att flytta arbetskraft från ett bristyrke till ett annat löser inte helheten. Vårdsituationen och vårdkrisen är komplexa frågor och för att lösa dem måste politikerna som arbetsgivare sätta fokus på personalpolitiken, säger Jessica P Klemetsson, ordförande för Kommunal Stockholms län.

Växande vårdköer och personalbrist har fått Stockholms läns landsting att föreslå ett snabbspår för undersköterskor som vill bli sjuksköterskor. För att möjliggöra ett snabbspår har de borgerliga politikerna som styr i landstinget vänt sig till regeringen som är ansvarig för högskoleutbildningar, skriver Vårdfokus.

Jessica P Klemetsson menar att förslaget är valtaktik:

– Det känns som de moderata politikerna kommer med den här förslaget för att vi närmar oss valet. Förslaget lämpar över ansvaret på regeringen och då kan de skylla på regeringen om det inte genomförs.

För att lösa personalkrisen i vården är det bra villkor för personalen som krävs, menar hon. Att ta tillvara den kompetens som finns så att personalen stannar, men också att få dem som redan lämnat att komma tillbaka.

Kommunals chef för vård och omsorg Emma Ölmebäck säger att Kommunal förstås inte är emot att medlemmarna utbildar sig:

– Men om man tror att man ska lösa kompetensförsörjningen får man hitta andra lösningar än att flytta personalkategorier mellan varandra. Det viktigaste är att hindra utflödet av arbetskraft, det finns en stor brist också av undersköterskor. Och vill man lösa det är ett snabbspår inte rätt metod, då handlar det om att skapa en bättre arbetsmiljö, säger Emma Ölmebäck. 

Finns det någon form av snabbspår för undersköterskor med erfarenhet som kan vara bra?

– Tittar man i ett större perspektiv så borde det då också bli möjligt med snabbspår för sjuksköterskor till läkare, om man ska följa samma princip och kunna tillgodoräkna sig erfarenhet. Jag har svårt att se att det bara skulle gälla undersköterskor utan i så fall får man se på hela utbildningskedjan, säger Emma Ölmebäck.

Jessica P Klemetsson poängterar att hon inte heller är emot utbildning i sig men att hon ändå blir provocerad av förslaget.

– Det är en provokation mot undersköterskorna eftersom man sänder signalen att visst det är bra om du är undersköterska, men blir du sjuksköterska blir du ännu bättre. Det här spär på det som redan visar sig i att sjuksköterskor får högre ob än undersköterskorna, som ett exempel. Det är trist eftersom alla professioner behövs för att få den bästa kvaliteten i vården.

Fotnot: Bilden är licenserad under Creative Commons BY-SA 3.0 via Wikimedia