På vilka sätt kan rasism förekomma på en arbetsplats?

– Det kan förekomma genom att det skapas en arbetskultur där en rasistisk jargong normaliseras. Eller genom att anställda eller chefer utsätter andra för rasistisk behandling. Till exempel kan det vara att säga nedsättande saker till människor utifrån deras nationalitet, hudfärg eller religion. Det kan också handla om att anställda får olika mycket ansvar på en arbetsplats utifrån rasistiska fördomar.

Vad ska jag göra om en kollega drar ett rasistiskt skämt på fikarasten?

– Att inte på något sätt agera när en kollega drar ett rasistiskt skämt är ett ställningstagande som gör att ett diskriminerande beteende accepteras. Att ställa frågor till den som säger något rasistiskt, i stället för att hamna i en debatt, är ett bra sätt att undvika låsta positioner och konfrontation. Du kan fråga varför personen tycker att det är okej med en sådan kränkande retorik.

Varför är antirasism en viktig facklig fråga?

–   Människors lika värde är en grundförutsättning för att arbet­are ska kunna organisera en stark fackförening. Rasism motverkar sammanhållning. Det är ingen bra idé om man vill skapa en stark gemenskap och kämpa för bättre rättigheter och villkor tillsammans.

1. Stötta. Se till att finnas där för den som utsatts. Visa i handling att du bryr dig.

2. Säg ifrån. Det kan vara så enkelt som att ställa en motfråga: Varför tycker du att det är okej att säga så?

3. Gå till chefen. Det är din chef som har huvudansvaret för att i första hand motverka rasism. Om du inte får gehör, vänd dig till facket.

4. Prata med facket. Om det är en chef som säger något rasistiskt, vänd dig till skydds­ombudet. Om inte det fungerar, vänd dig till facket centralt.

5. Polisanmäl. Det är polisens uppgift att undersöka om åtal kan väckas. Om du är osäker, vänd dig till polisen och rådfråga.

Illustration: Sofie Marklund