”Vi alla ser att det är nog nu. Tystnaden behöver brytas, skammen behöver placeras där den hör hemma. Den är inte vår att bära.”, skriver kvinnorna i uppropet och fortsätter:

”Vi behöver varandra. Vi behöver berätta, vi behöver bekräfta varandras erfarenheter. Det är nog nu. I #metoo-rörelsen vill vi stå i solidaritet med medsystrar i andra branscher, organisationer och arbetsplatser och låta även våra berättelser höras”.

I uppropet slås fast att även inom kyrkan har förövare skyddats, brottsutsatta bestraffats och övergrepp tystats ned.

Vittnesmål publiceras på https://vardeljus.blog/berattelser/ var tionde minut.

Även Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan har skrivit under #vardeljus. I ett uttalande uppger hon att kyrkans arbete mot sexuella kränkningar behöver utvärderas och uppgraderas. 

Kommunal har mellan 8 000 och 9 000 medlemmar, både kvinnor och män, som är anställda Svenska kyrkan.

Kommunalare inom vård och omsorg har tidigare vittnat om övergrepp: ”Kommunalare vittnar om övergrepp” och fackliga har krävt stopp för sexism: ”De kräver stopp på sexismen i facket”.

Även kvinnorna i den gröna sektorn agerar. Än så länge har ett 70-tal kvinnor i skogs- och lantbruket skrivit under uppropet via Facebookgruppen ”Ruralista” Gröna är det nya svarta”, rapporterar Dagens Nyheter.

Har du något att berätta om kränkningar och övergrepp i Svenska kyrkan eller i den gröna sektorn, kontakta christina.swahn@ka.se du är självklart anonym om du vill.