Helena Ersson är ordförande för Kommunals sektion i Uppsala och tycker att det är givet att ta hjälp av den uppmärksamhet som #metoo gett. 

– Det är viktigt att stå upp för våra yrkesgrupper och medlemmar som är kvinnor, det här är en av de viktigaste frågorna.

LÄS OCKSÅ: De kräver stopp på sexismen i facket 

Sedan #metoo tog fart har Kommunal i Uppsala kontaktats av flera medlemmar som på olika sätt utsatts. Men Helena Ersson har svårt att avgöra om det är fler än vanligt och vill inte uttala sig om enskilda ärenden. Men poängterar att det är viktigt att facket syns nu.

– Vi är ett kvinnodominerat förbund och medlemmarna jobbar i yrken där det är ganska vanligt att brukare och anhöriga utsätter våra yrkesgrupper för sexism. Hot och våld är till viss del vardag, säger Helena Ersson.

LÄS OCKSÅ: Kommunalare vittnar om övergrepp

Därför står Kommunal utanför centralstationen på lördagförmiddag för att bjuda på glögg med pepparkakor. Då informerar facket om arbetet för tryggare arbetsplatser och arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen att förhindra trakasserier. Helena Ersson vill lyfta tron på att facket kan göra något.

– När hela samhället lyft sexism, trakasserier och kränkningar till den här nivån så vet alla om det. Då är det inget som arbetsgivaren kan vifta bort längre.

Själv är hon delaktig i Uppsala kommuns arbete med att ta fram en handlingsplan där det tydligt framgår hur man agerar om man blir utsatt för kränkningar.

– Det finns rutiner men de är inte kända för alla medarbetare, det är något vi kan prata om på lördag.

Kommunal ska också dela ut små kort om ”Någon att prata med”, alltså det stöd som Kommunals medlemsförsäkring ger för den som utsatts för våld i sitt eget hem. 

Det är drygt 35 år sedan som kvinnorättsaktivister utsåg den 25 november till en dag mot våld. FN följde efter 1993 och beslutade om en internationell dag mot kvinnovåld. I år är temat ”Leave no one behind: end violence against woman and girls”, temat pågår fram till den 10 december som är FN:s dag för mänskliga rättigheter.

Fotnot: Bilden är licenserad under Creative Commons BY SA 3.0 via Wikimedia.