Årets globala studie från världsfacket ITUC visar att 35 procent av världens kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier eller våld på sina arbeten. I kölvattnet av metoo-uppropen vill nu ITUC ta fram en internationell konvention, en överenskommelse, mot sexuella trakasserier på jobbet.

– Det är sexuella trakasserier, fysiska attacker, diskriminering, stalking. Man behöver bara titta på kampanjen #metoo, för att förstå att de två platser som är farligast för kvinnor är arbetsplatsen och hemmet, säger ITUC:s generalsekreterare Sharan Burrow till Sveriges Radio.

Värst utsatta är enligt ITUC:s rapport personal i servicesektorn och hembiträden. I Europa uppger mellan 40 och 50 procent av kvinnorna att de utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. Många är rädda att förlora sina jobb om de anmäler det de varit med om. Förutom kvinnor är också migrantarbetare och hbtq-personer extra utsatta.

Men ITUC:s generalsekreterare Sharan Burrow tror att det kommer att ta tid att få på plats en internationell konvention mot sexuella trakasserier på jobbet.

– Det kommer bli svårt att få alla länder att skriva under, säger hon.

ITUC, International Trade Union Confederation, organiserar 181 miljoner arbetare i 163 länder och regioner världen över.

Det här är en konvention

En konvention är en internationell överenskommelse mellan stater och/eller organisationer. Konventioner utarbetas vanligen av internationella organisationer som exempelvis FN.

De är juridiskt bindande för de stater som undertecknat och ratificerat (åtagit sig att genomföra) dem.