– Personer som tar på sig politiska och fackliga förtroendeuppdrag utför viktiga insatser för samhället. Det här beslutet ger större trygghet för förtroendevalda, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

I en proposition till riksdagen föreslås förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. En av dem är att tid med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning ska jämställas med förvärvsarbete.

Förslag finns också om nya samordningsregler för a-kassa och pension. Skälet är att nuvarande regler kan göra att minskningen av dagpenningen bli oproportionerligt stor i förhållande till pensionsuttaget.