Privat vård och omsorg fortsätter att växa. I fjol låg tillväxttakten på 11 procent, vilket kan jämföras med 8 procent 2015. Det rapporterar Dagens Samhälle utifrån konsult- och revisionsbolaget Grant Thorntons Vårdrapport 2017.

Men tillväxten är svag särskilt för personlig assistans.

– Den negativa trenden i lönsamhet för framför allt assistansbolag förstärktes och marginalerna uppgick till låga 4,1 procent, vilket motsvarar största tappet i lönsamhet sedan 2011, säger Anna Murray, branschansvarig på Grant Thornton till Dagens Samhälle.

Personlig assistans till hör den del av vård och omsorg som är mest privatiserad. Uppskattningsvis är cirka 65 procent av alla personliga assistenter privatanställda.

Humana, som är en stor aktör, känner av utvecklingen.

– Den statliga ersättningen har ökat väsentligt mindre än löneavtalen fem år i rad och antalet personer med statlig ersättning har minskat med fem procent på årsbasis, säger Harald Wessman, affärsområdeschef för assistans på Humana, till Dagens Samhälle.