Det är ekonomisajten E55 som granskat hemtjänstföretaget Aktiv hemtjänst. Företaget har varit aktiv inom hemtjänst och boendestöd i Järfälla, Sundbyberg och Stockholms stad och har sammanlagt fakturerat kommunerna 92,6 miljoner kronor. Nu misstänks företaget för att ha fuskat både med tidrapporter och för att ha tagit betalt för insatser som inte utförts.

Det var i början av november som Järfälla kommun polisanmälde företaget efter att en visselblåsare larmat om systematiskt fusk med tidregistreringen. Straxt innan polisanmälan gjordes hade företaget sagt upp sina uppdrag i Järfälla. Företaget har även dragit sig ur nya upphandlingar inom Stockholm stad och deras avtal har blivit uppsagt i Sundbybergs kommun.

Hur stor del av de utbetalda skattemedlen på 92,6 miljoner som misstänks vara fusk går inte att avgöra. Ägaren till Aktiv Hemtjänst har genom sin advokat meddelat till E55 att han tillbakavisar anklagelserna.