Det nya avtalet gäller främst Kommunals medlemmar på Fryshusets skolor och Medborgarskolan. Lönerna höjs den 1 november med i snitt 550 kronor i år, med 550 kronor 2018 och med 555 kronor 2019. Allt räknat på heltid. Löneökningarna fördelas individuellt. Någon garanterad löneökning finns inte.

Nytt är att avtalet får en skrivning att heltid ska vara norm.

– Vi är nöjda med att vi även på det här avtalet jobbar mot att heltid ska vara norm, säger Chamilla Bohman, ombudsman, Kommunal.

Även lägstalönerna höjs. Lägstalönen för den som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid på över tre månader är i år 18 668 kronor, nästa år 19 079 kronor och året därpå 19 479 kronor. Lägstalönen för den som har yrkesförberedande utbildning och efter den en sammanlagd anställningstid på ett år är i år 21 031 kronor, nästa år 21 493 kronor och året 21 945 kronor.

Ersättningarna höjs med 6,5 procent på tre år. En partsgemensam arbetsgrupp ska under avtalsperioden se över löneavtalet.

Avtalet löper från den 1 november i år till den 30 oktober 2020. Kommunal har även avtal med Almega, KFS och KFO som gäller anställda i friskolor.

Fotnot: Bilden är licenserad under Creative Commons.