Liberalerna höll landsmöte i Västerås den 17–19 november. Ett av besluten var krav på förändringar av lagen om anställningsskydd, LAS. Liberalerna vill avskaffa dagens turordningsregler och i stället ha ett system som bygger på kompetens.

Men redan i dag väger kompetens tungt vid uppsägning, enligt IF Metall och TCO. Samtidigt hävdar LO-TCO Rättsskydd att anställningsskyddet riskerar att avskaffas om arbetsgivaren får större möjligheter att välja utifrån kompetens. 

Liberalerna vill också utöka undantaget från turordningsreglerna vid uppsägning till att gälla företag med upp till 49 anställda. I dag gäller det företag med tio anställda.

En ny modell för föräldraförsäkringen föreslås också. Föräldrarna ska ges möjlighet att välja en kortare försäkring med högt inkomstskydd och en längre försäkring med lägre inkomstskydd. Även fortsättningsvis ska 90 dagar vara öronmärkta åt vardera föräldern. Rätten att överlåta dagar till tredje person ska utökas.

Liberalerna vill också höja taket för rut-avdraget till 75 000 kronor, i dag är det 50 000 kronor.