– Vi har fått mer kunskap om vad medlemmarna tycker om Kommunal och vad de tycker vad vi borde leverera bättre på, säger Hillevi Good, kommunikationsenheten, Kommunal.

Tuppen marknadsfördes som en galande väckarklocka som skulle få medlemmarna att påverka framtidens fackförening. Delar av förändringsarbetet är redan igång, enlig Hillevi Good:

– Medlemmarna har tyckt att det tar för lång tid att komma i kontakt med oss och att få svar på frågor om medlemskap och fackliga frågor. Till exempel så har organisationen kring vår rådgivningstelefon förändrats för att skapa en högre tillgänglighet och vara lite snabbare.

Tydligt är också ett stort behov av facklig utbildning, både för förtroendevalda och medlemmar. Många vill ha utbildningen tidigare och mer fortlöpande.

Kommunal uppfattas som svårtillgängligt på fler sätt. Många vet inte när det är medlemsmöte, hur man blir förtroendevald eller påverkar.

– Det finns stora förväntningar på att vi ska bli mer inkluderande och stärka våra demokratiska processer, de upplevs som slutna, säger Hillevi Good.

Samtidigt tycker många att Kommunal är osynligt på arbetsplatserna.

– Det är tydligt att vi måste bli bättre där, vi måste bli tydligare för fler branscher och yrken, säger Hillevi Good.

I starten var det också fler som hörde av sig utifrån Kommunalskandalen.

– Sedan går tiden, jag tror att det är uppenbart för de flesta att vi har gjort städjobbet, förändrat våra policys och regelverk och skapat mekanismer i organisationen som gör att samma sak inte kan hända igen, säger Hillevi Good.

Hon tycker att dialogen har gett kunskap om storleken på olika problem och hur viktiga de är.

– Vi har kunnat dra nya slutsatser och har mer krut i prioriteringarna, det gäller till exempel tillgängligheten. Det finns höga förväntningar på att vi ska höra av oss snabbt, säger Hillevi Good.

Som ett resultat av dialogen har Kommunal listat 46 förändringsprojekt.

Många av medlemmarnas förslag handlar om arbetsvillkoren.

– En av våra största frågor är att man ska kunna ha hållbara heltider som man klarar av att jobba och som ger en hållbar livsinkomst. Det lokala inflytandet för arbetsmiljön är också en viktig strategisk fråga framöver.

Kommunal ser förslagen som starten på en förändringsresa.

– Den ska leda till ett starkare fackförbund med nöjda medlemmar och förändringar på arbetsmarknaden som medlemmarna vill se.

Nu finns en strategigrupp som jobbar mot 2022, som är ett delmål.

Robottuppen ska ut på en ny spännande resa, enligt Hillevi Good. Men just nu står den i en låda hos ordförande Tobias Baudin.

Kan den komma tillbaka 2022 och inspektera resultatet?

– Det kan den kanske göra, säger Hillevi Good.