Problemen med vägglöss på Svedjebacka äldreboende upptäcktes i mitten av oktober. När spårhundar sedan sökte igenom äldreboendet upptäcktes vägglöss i 39 av äldreboendets 48 lägenheter.

Därför måste nu hela äldreboendet med 48 boende evakueras under flera veckors tid. Under tiden som äldreboendet saneras kommer de äldre istället att bo på gamla Lungkliniken i Boden. Något som leder till stora påfrestningar både på personal och boende.

– Det är en gammal sjukhuslokal som inte är byggd för det nuvarande vård- och omsorgstänket. De äldre kommer att få bo flera i varje rum och det kommer såklart bli väldigt påfrestande både för dem och personalen. Kommunen måste se till att personalen får de resurser i form av extra bemanning och hjälpmedel som behövs för att klara det här, säger Mikael Norberg, huvudskyddsombud för Kommunal i Boden.

Under evakueringen får de boende inte ta mig sig privata kläder eller tillhörigheter utan de får använda ett klädpaket med sjukhuskläder. Alla hjälpmedel som rullstolar och rullatorer måste bytas ut för att undvika att vägglössen följer med.

Mikael Norberg berättar att det även finns en oro hos många i vårdpersonalen att de kan ha fått med sig vägglöss hem.

– Eftersom vägglöss kan ligga och slumra i väggarna i månader så kan det ta lång tid innan man upptäcker att man fått med sig dem hem, säger Mikael Norberg.

Hur tycker du att arbetsgivaren hanterat situationen?

– Jag tycker att arbetsgivaren gör sitt bästa i den här krissituationen. Även om det blir tufft för både boende och personal att genomföra evakueringen finns det ju inte så mycket till val. Det viktiga är att kommunen nu sätter in alla de extra resurser som krävs för att genomföra detta, säger Mikael Norberg.

Evakueringen av Svedjebacka äldreboende kommer att genomföras i slutet av november. Planen är att saneringen ska ta runt tre veckor och att de boende sedan ska få flytta tillbaka till äldreboendet.