Socialminister Annika Strandhäll (S) har tidigare sagt att pensionsåldern bör höjas från 67 till 69 års ålder och att åldern från när statlig pension kan tas ut höjs från 61 till 63 år.  Kommunal är mycket kritskt till förslaget.

Enligt DN är pensionsgruppen nära att komma överens om att höja pensionsålderns, men det kommer i så fall troligtvis att göras i etapper om ett år i taget. 

Det verkar också bli någon form av kompromiss kring PPM-systemet. Efter skandalen kring bland andra fondbolaget Allra, där pensionssparare blivit av med stora belopp, kan antalet fondbolag som syns på Pensionsmyndighetens så kallade fondtorg halveras.

Förändringarna kan träda i kraft tidigast 2020, enligt DN.