Efter uppropet #metoo vittnar kvinnor inom allt fler branscher om hur de utsätts för sexuella trakasserier på sina arbetsplatser. Problemet är utbrett även inom sjukvården, som KA tidigare berättat om har mer än var fjärde undersköterska utsatts för sexuella trakasserier på jobbet, enligt en undersökning från Arbetsmiljöverket.

Nu rapporterar Arbetarbladet om hur två undersköterskor på Gävle sjukhus ska ha utsatts för sexuella trakasserier av en läkare i chefsposition. De berättar att läkaren kommenterade deras utseenden, tog på dem och kom med ovälkomna kontaktförsök utanför arbetstid. Situationen kändes särskilt svår eftersom de som underordnade stod i beroendeställning till läkaren. 

– Det jag tyckte var allra mest obehagligt och jobbigt var att han kontaktade mig privat hela tiden. Han skulle hela tiden ha koll på när man jobbade och sökte också upp en på jobbet hela tiden, oavsett vart man var. Helt plötsligt stod han bakom ryggen eller tog en runt midjan, säger Sofia, som egentligen heter något annat, till Arbetarbladet. 

Enligt Johan Ingelskog, chef för avtalsenheten på Kommunal, är frågan om sexuella trakasserier på jobbet en arbetsmiljöfråga som facket arbetar med aktivt. Bland annat lyfter Kommunal vikten av att arbetsgivaren har en handlingsplan som förebygger sexuella trakasserier.

– Varje person som utsätts är ett misslyckande. Arbetsgivarna måste fokusera mycket mer på det förebyggande arbetet. Det är viktigt att identifiera situationerna där det finns en risk att sexuella trakasserier uppstår, säger Johan Ingelskog.

Efter att undersköterskorna på Gävle sjukhus slagit larm blev läkaren avstängd från jobbet under den tid man utredde händelsen. När utredningen var klar fick läkaren en anmärkning från arbetsgivaren för olämpligt bemötande. Därefter fick undersköterskorna ett erbjudande om att byta avdelning eller arbeta kvar med den manliga läkaren.

De gick med på att byta avdelning trots att de tyckte att det kändes fel. Verksamhetschefen säger till Arbetarbladet att det aldrig varit tal om att arbetsgivaren omplacerat undersköterskorna, utan att om det rör sig om ett frivilligt byte. Johan Ingelskog vill inte kommentera det specifika fallet, men menar att generellt sett är det förövaren som ska flytta på sig, och inte den som utsatts.

– Att flytta på de personer som utsatts löser inte problemet, risken är ju då att andra utsätts för förövarens beteende. Arbetsgivaren måste hantera problemet så att trakasserierna får ett omedelbart slut, säger Johan Ingelskog.

Enligt Johan Ingelskog har inte anmälningarna om sexuella trakasserier som kommit in till Kommunal ökat sedan kampanjen #metoo började, men däremot hör många medlemmar av sig med frågor om var gränsen för sexuella trakasserier går.

– Många hör av sig till oss med frågan om var gränsen för sexuella trakasserier går. Vårat svar är att det är nolltolerans. Oavsett om det är en kollega, en patient eller en anhörig som utsätter dig, så det helt oacceptabelt. Arbetsgivaren är skyldiga att se till att trakasserierna upphör direkt, säger Johan Ingelskog.

Efterlysning: Kommunalarbetaren tar gärna emot dina berättelser och tips om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Alla som hör av sig garanteras anonymitet. Mejla till: kajsa.olsson@ka.se

Om du utsätts för sexuella trakasserier på jobbet:

1. Vänd dig till din närmsta chef och till skyddsombudet på din arbetsplats. En tillbudsrapport ska skrivas.

2. Arbetsgivaren är skyldig att direkt utreda alla anmälningar om sexuella trakasserier. Arbetsgivaren har ansvar för att se till att medarbetarna inte utsätts för sexuella trakasserier, och ska skyndsamt vidta åtgärder för att få stopp på trakasserierna.

3. Det spelar ingen roll om det är en kollega, en patient eller en anhörig som utsatt dig för övergreppet, arbetsgivaren måste se till att trakasserierna får ett slut och att du inte utsätts.

4. Om du inte får rätt hjälp av din arbetsgivare, vänd dig till facket som kan hjälpa dig att driva ditt ärende. Du kan också polisanmäla den som utsatt dig för sexuella trakasserier.