Kommunals nya avtal ger i år löneökningar på i snitt 528 kronor, nästa år 491 kronor och året därpå 575 kronor. Låglönesatsning ingår. Medellönen är enligt Kommunal strax över 21 000 kronor, sysselsättningsgraden varierar mellan 50 och 85 procent.

Samtliga höjningar är räknade på heltid. Lönerna sätts individuellt, avtalet garanterar inte någon löneökning.

Även lägstalönerna höjs. Ny lägsta lön i år blir 20 408 kronor, nästa år 20 801 kronor och året där på 21 261 kronor.

Nya regler för övertid införs också. Nu ska övertiden regleras efter varje arbetspass. Det betyder att anställda inte länge behöver arbeta 40 timmarsvecka för att få rätt till övertidsersättning. Och att den betalas ut vid varje lön.

– Det här är vi mest stolta över, säger Lars Fischer, ombudsman, Kommunal.

Förändringar görs också när det gäller storhelgernas dagar som enligt avtalet är arbetsfria. En lokal överenskommelse kan träffas om arbete.

– Man kan välja om man vill ha en ledig dag eller pengar, säger Lars Fischer.

I rut-branschen är heltidsarbete sällsynt, nu har avtalet med KFO fått en skrivning om att heltid ska vara norm.

Samtliga ersättningar höjs, i år med 2,2 procent, nästa år med 2,0 procent och året därpå med 2,3 procent.

Avtalet med KFO för hushållsnära tjänster löper från den 1 oktober till den 30 september 2020. Största arbetsgivaren på avtalet är Hemfrid. Kommunal har även avtal med Almega Tjänsteförbunden om hemservice.