En bra arbetsmiljö är eftersträvansvärd för både anställda och arbetsgivare. Personal som inte mår bra blir dyrt i längden, både för arbetsgivaren och samhället.

En viktig parameter i att må bra på jobbet är att ha högt i tak på arbetsplatsen. Arbetsgivaren bör därför också vara mån om att ha örat mot marken för att uppfatta hur personalen mår. Många gånger kommer nämligen också de klokaste förslagen på förändringar, som får verksamheten att fungera bättre, från de anställda själv­a. De känner organisationen och människorna bäst och vet vad som fungerar i det långa loppet.

En viktig del i att få en fungerande arbetsmiljö med anställda som vågar larma om något inte fungerar och arbetsgivare som lyssnar, är fasta anställningar. Det finns alltid en risk att en anställd, som arbetar som timanställd eller vikarie, inte vågar säga till om något inte är bra av rädsla över att inte få vara kvar på arbetsplatsen. På så sätt kan otrygga anställningar leda till en sämre arbetsmiljö.

Därför är det viktigt att kämpa för att så många som möjligt ska ha fasta tjänster. Den som tvingas sova med mobilen under kudden och har en så kallad sms-anställning är betydligt mer otrygg och det finns då en risk att personen i mindre utsträckning vågar tala om när något inte är bra på en arbetsplats. Personen vet ju att risken finns att inte bli inringd igen om hon eller han är uppriktig och talar om vad som inte fungerar på jobbet.

Otrygga anställningar finns i många branscher, både bland journalister och anställda inom vård och omsorg. Under min första anställning på ett medieföretag (en projektanställning), där jag ifrågasatte villkoren fick jag genast höra att ”om det inte duger finns det 1 000 personer i kö som gärna skulle ta ditt jobb direkt”. Den attityden hos arbetsgivare skapar inte anställningstrygghet och anställda som vågar ställa krav och säga ifrån när något inte är bra.

Både anställda och arbetsgivare har alltså mycket att vinna på att öka andelen trygga anställningar med lön och villkor som följer kollektivavtalen. Tillsammans kan anställda och chefer då arbeta för att skapa en arbetsmiljö som är bra för människorna som arbetar där, vilket i förlängningen också bör vara gynnsamt för arbetsgivaren.

Illustration: Magnus Bard