SVAR: Beskrivningen som följer gäller om du varit anställd av kommunen och inte på anmodan av brukaren. En förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och har kvalifikationer för den nya anställningen. Företrädesrätten till återanställning gäller för arbetstagare med samma yrkes- eller befattningsbenämning inom samma förvaltningsområde. Det kan också finnas lokala avtal som reglerar detta. Kontakta ditt lokala Kommunal för att få veta exakt vad som gäller i ditt fall.

Mikael Lundberg,
ombudsman på Kommunal