Den schemalagda arbetstiden har minskats. Därför måste de anställda jaga extra pass och därmed arbeta fler dagar och fler delade turer.

– Man kan få jobba sju till åtta dagar i rad, säger Karin Johansson, undersköterska och Kommunals skyddsombud på Håsta äldreboende.

När bemanningen sänkts har den så kallade flyttiden ökat. Alltså arbetspass som man själv ska boka in.

Samtidigt säger schemasystemet ifrån när passen bokas in eftersom tiden för återhämtning blir för liten.

– Det blir varningsflagg, vi lägger in dem ändå, säger Karin Johansson.

Att leta tid skapar stress, och när en schemaperiod är löst är det dags för nästa.

– Stressen försvinner inte, jag konstant ont i magen, säger Berith Olsson, undersköterska och Kommunals skyddsombud på Fredens Kulle.

Att bemanningen minskats anser de sänker vårdkvaliteten och drabbar de äldre.

– Vi har inte samma tid att ge dem utevistelser och aktiviteter, säger Sanna Hedlund, undersköterska och skyddsombud på Fredens kulle.

Karin Johansson som arbetar natt säger att det påverkar dem som lider av demenssjukdomar.

– De känner av stressen, blir nervösa och börjar vandra, berättar hon.

Att bemanningen förändras är en följd av ett minus på 36 miljoner kronor för social- och omsorgsnämnden i Hudiksvall.

Kommunal förklarade sig oenig till förändringen. När den ändå genomfördes agerade nära 20 skyddsombud och vände sig till Arbetsmiljöverket.

– Ju fler man är, desto starkare blir man, säger Karin Johansson.

Skyddsombuden har begärt en 6:6 a enligt Arbetsmiljölagen. Det betyder att Arbetsmiljöverket ska göra inspektion och utifrån resultatet ställa eventuella krav.

– Jag hoppas att det kan hjälpa oss, att det går att sätta stopp för neddragningen, säger Karin Johansson.

Skyddsombuden berättar att den neddragning som nu genomförs innebär att det blir 0,60 personal per boende, mot tidigare 0,62. För några år sedan var den 0,65 och det är mer rimligt enligt skyddsombuden.

– Vårdbehovet ökar, det är många som föddes på 40-talet, säger Sanna Hedlund.

I sitt svar till Arbetsmiljöverket hänvisar kommunen till att personalen på rekryteringsenheten i januari ska flyttas ut till de olika boendena.

– Vi vet inte riktigt hur det blir, men risken är att flyttiden ökar, säger Berith Olsson.

Låg bemanning har tidigare lett till att kommunen hotats med vite av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. 

– Vi tycker att man borde ta lärdom av sådana saker. Men vi sitter ofta i tvister. Man behöver titta på chefskunskaperna, man behöver bättre rutiner för uppföljning, säger Marie Larsson, ordförande för Kommunals sektion.

Arbetsmiljöverket kommer nu samla samtliga anmälningar till ett ärende. Om två till tre veckor kan inspektion ske. Innan dess har Arbetsmiljöverket svårt att bedöma riskerna.

– Vi måste få en bild av bristerna på varje arbetsställe, men vi måste summera dem, säger Jan Sandberg, sektionschef, Arbetsmiljöverket region mitt.

Arbetsmiljöverket kan i dagsläget inte uttala sig om vilka åtgärder som kan vidtas.

Kan Arbetsmiljöverket göra något för att bemanningen ska höjas?

– Egentligen är inte det vår fråga. Är det så att vi uppfattar det som att personalen upplever stress och har för lite återhämtning, då är det det som vi måste slå ner på. Hur man kan minska stress och öka återhämning är ju arbetsgivarens lösning som de måste stå för. Vi presenterar aldrig en lösning, utan det är upp till organisationen att vidta åtgärder för att få till en bättre arbetsmiljö, säger Jan Sandberg.

Kommunalarbetaren har sökt Renee Holmberg, förvaltningschef i Hudiksvall, som lovat återkomma med kommentarer.