Under en pressträff i dag presenterade Åsa Regnér, ansvarigt stadsråd för funktionshinderpolitiken, flera nya åtgärder för den statliga assistansersättningen.

Som KA tidigare rapporterat om har protesterna växt mot Försäkringskassans tolkning av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som kom i somras, som riskerar att göra det betydligt svårare att få personlig assistans. Förenklat så handlar det om att ersättning för väntan och beredskap, som betalas ut i dag, försvinner.

Cirka 6 000 assistansberättigade beräknas få ett minskat antal timmar och personer som söker assistans för första gången kan inte få assistans för väntetid och beredskap. Men nu presenterar alltså regeringen ett lagförslag som innebär att assistans ska beviljas för väntetider, beredskap och tid mellan insatser. Lagförslaget innebär att tidigare ordning återställs.

Maja Fjaestad, Kommunals samhällspolitiska chef, är positiv till lagförslaget.

– Det är viktigt att de som behöver assistans får den hjälp de behöver. Annars urholkas förtroendet för välfärdsstaten, säger Maja Fjaestad.

Även Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund är positiv till lagförslaget om att väntetid och beredskap återigen ska ge rätt till ersättning.

– Vi tycker naturligtvis att det är jättebra att regeringen nu backar och att de inser att det här var helt fel väg att gå, säger Inga-Kari Fryklund.

Efter Försäkringskassans utlåtande om hur domen i Högsta Förvaltningsdomstolen skulle tolkas har Vårdföretagarna mött mycket oro hos assistansföretagen, berättar Inga-Kari Fryklund. Många funderar över hur de ska kunna anställa personal med villkor där de bara får betalt för ett visst antal timmar, där personalen jobbar i korta insatser utan att de får betalt för tiden emellan.

– Ersättningen har betydelse för hur det går att anställa. Det blir svårare och svårare att rekrytera personal. Företagen måste ju kunna betala ut rimliga löner och ha bra arbetsvillkor, säger Inga-Kari Fryklund. 

En annan åtgärd som regeringen nu presenterar är att Försäkringskassans skyldighet att göra tvåårsomprövningar av rätten till assistans stoppas tillfälligt. I dag är Försäkringskassan skyldiga att ompröva personers rätt till assistans efter två års tid. Men detta föreslås nu tas bort. Enligt regeringen är skälet till detta att man vill dämpa påverkan av snabba praxisförändringar innan LSS-utredningen kommit med sina slutsatser.

Maja Fjaestad menar att det är en klokt av regeringen att invänta utredningen.

– Ur ett samhällspolitiskt perspektiv är det viktigt att ha ett bra underlag innan beslut fattas. Därför är det bra att regeringen tillfälligt stoppar tvåårsomprövningarna och avvaktar LSS-utredningen, säger Maja Fjaestad. 

Andra lagförslag som regeringen presenterar i dag är att kommunerna föreslås få förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av assistansersättning från Försäkringskassan. Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp föreslås också kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.

LSS-utredningen ska vara klar den 1 oktober 2018.