Det var i somras som det kommunägda vård- och omsorgsbolaget i Sollentuna ändrade de anställdas scheman så att sysselsättningsgraderna minskade.

AB Solom har tidigare förklarat att sysselsättningsgraden minskas eftersom kommunen sänker ersättningen. 

– Det är kommunens bolag och politikerna är ytterst ansvariga för budgeten, säger Sanna Tefke.

Kommunal försökte stoppa hyvlingen, men förhandlingen slutade i oenighet.

Farhågor fanns för att arbetsmiljön skulle bli sämre. Enligt huvudskyddsombudet har den också blivit det:

– Det är tyngre att jobba, man hinner inte göra allt som de boende förväntar sig. Det är mer stressigt, man hinner inte ta raster, säger Anita Karlsson, Kommunal.

Överlappningstiden för rapporter har kortats. Enligt Kommunal upplever medlemmar att rapporterna därför blivit sämre.

Samtidigt som tjänsterna bantades lyfte arbetsgivaren fram möjligheterna att jobba extra. På ett boende har arbetspass som tidigare var vaken natt blivit jourpass.

– De långa jourpassen gör att det är svårt att jobba extra utan att bryta mot arbetstidslagen. Medlemmarna känner sig låsta, säger Anita Karlsson.

Nu delar Kommunal ut flygblad i protest, samtidigt pågår en namninsamling. Innan kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag den 16 november ordnar Kommunal en demonstration och ska sedan lämna över namnlistorna.

– Vi anser att Sollentuna kommun har gett AB Solom sämre förutsättningar att driva LSS-boenden, säger Anita Karlsson.

Hon hoppas att politikerna ska se vilka följder beslutet fått.

– Om de ger lägre ersättning till LSS så kan man inte driva lika bra verksamhet som tidigare. Personalen kan inte göra samma saker genom att springa fortare, säger Anita Karlsson.

Kommunal vill att nya beslut fattas.

– Det bästa vore om politikerna drog tillbaka beslutet och sköt till mer pengar, säger Sanna Tefke.