Det var i slutet av oktober som Kommunals skyddsombud, vaktmästaren Mattias Johansson, råkade ut för en allvarlig arbetsplatsolycka.

Trots att det inte skulle kunna hända släpptes en tung tvättsäck från ett av nedkasten i höghuset medan Mattias Johansson arbetade inne i tvättrummet i källaren. Tvättsäcken träffade honom i huvudet och gav honom en fraktur på höger hand och nedsatt känsel i höger ben och arm.

Ett skyddsstopp på tvättluckorna infördes direkt efter olyckan, men efter åtgärder från arbetsgivaren har det nu hävts.

– Arbetsgivaren har gått igenom hela systemet för att se att det inte finns någon defekt, och de har inte hittat något fel. De har också gått igenom instruktionerna för hur personalen ska arbeta på ett säkert sätt. Bland annat ska personalen nu använda en lång krok när de arbetar i tvättrummet så att de inte behöver stå under hålet där tvätten släpps ned, säger huvudskyddsombudet Jimmie Nilsson.

Mattias Johansson går fortfarande på kryckor efter olyckan. Han är på väg tillbaka till arbetet, men kommer att få anpassade arbetsuppgifter. Det är ännu för tidigt att säga om han kommer att bli helt återställd efter olyckan eller inte.

– Jag går på rehabilitering hos sjukgymnasten, men jag har inte fått tillbaka styrkan i höger sida. Läkarna har sagt att det kan ta lång tid innan vi vet om jag blir helt återställd, säger Mattias Johansson.

Vad som orsakade olyckan är fortfarande inte fastställt. Arbetsgivarens utredning ska skickas in till Arbetsmiljöverket senast den 1 december.

Fakta: Skyddsstopp

Om ett skyddsombud anser att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetarnas liv eller hälsa kan skyddsombudet  bestämma att arbetet ska avbrytas.

I första hand ska dock skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren men om "rättelse inte genast uppnås" har skyddsombudet rätt att stoppa arbetet.

Skyddsstopp, eller skyddsombudsstopp som det också kallas, regleras i Arbetsmiljölagen.