Enligt Ekot omfattar principöverenskommelsen nyanlända, unga under 25 år som har varit arbetslösa i minst sex månader och de över 25 år som har varit utan arbete i minst ett år. Dessa uppgifter bekräftas nu av företrädare för parterna.

De som är i etableringsanställning ska få 8 000 kronor i lön i kombination med bidrag från staten direkt till individen. Detta ska samanlagt motsvara lägsta lön enligt avtal efter skatt. Lönen och bidraget ska vara skattebefriat.

En person ska kunna ha en sådan här etableringsanställning i högst två år. Avtalet ska gälla på försök i fem år.

Principöverenskommelsen ska nu förankras bland LO-förbunden. En del av dem är tveksamma därför att de fruktar att avtalet kommer att hålla tillbaka lönerna eller sänka dem för andra.

Kommunal vill inte kommentera principöverenkommelsen innan en uppgörelse är helt klar. Förbundet har ingått i LO:s förhandlingsdelegation som står bakom förslaget.

Om LO och Svenskt Näringsliv blir överens är nästa steg att få staten att gå med på sin del i överenskommelsen.

Därefter krävs att LO-förbunden enas med arbetsgivarna inom respektive bransch och avtalsområde om att där införa de villkor som nämns i detta avtal.