Vad är det för utställning?

–   Det är en lekfull och informativ utställning som tar upp tidigare omställningar i historien och hur man kan bli tryggare i förändring på dagens arbetsplatser. Vi går tillbaka 150 år i tiden och visar på förändringar i arbetstider och arbetsmiljö, rättigheter för arbetstagare och tekniska förändringar. I dag lyfter vi fram utmaningar som den digitala tekniken och hur den förändrar våra arbetsplatser. Vi har byggt upp sex olika rum som man kan gå in i, till exempel fikarummet där vi tar upp friskfaktorer och sådant som bidrar till en dålig arbetsmiljö, som mobbning. Förutom utställningen har vi workshopar för arbetslag som får jobba med övningar i de olika rummen.

Hur kan utställningen förbättra våra arbetsmiljöer?

–   Vi lyfter upp det man pratar om i arbetsmiljöforskningen, att i dag handlar det inte bara om att minimera risker utan det är minst lika viktigt med friskfaktorer, vad man mår bra av på arbetsplatsen. I fikarummet ges exempel på när det känns bra och när det känns mindre bra. Vi kommunicerar forskningsrön på lekfulla sätt.

Vad ger utställningen för svar på hur vi skapar hälsosamma arbetsplatser?

– Delaktighet är väldigt viktigt men också stöd från chefer. En utmaning på alla nivåer är att hantera den växande psykiska ohälsan, i kontaktyrken och också i den yngre generationen. Det krävs mer diskussion om gränsdragningar vad gäller tillgänglighet.

Fotnot: Utställningen är producerad av Arbetets museum och Katapultkontoret. I projektgruppen har bland annat LO, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt Näringsliv ingått. Utställningen finansieras av AFA Försäkring och pågår till den 6 maj 2018.