– Försäkringskassan tar ifrån mig min yrkesstolthet och min plats på arbetsmarknaden, säger hon.

Louise Nilsson har sedan flera år tillbaka varit sjukpensionär på halvtid och arbetat halvtid som personlig assistent. Precis som de andra anställda på assistansföretaget har hon jobbat utifrån ett fyraveckorschema med både aktiv arbetstid och pass med så kallad sovande jour. Louise arbetstid har varit fastställd till 80 timmar aktiv tid och 24 timmar jourtid per månad. Men i augusti meddelade Försäkringskassan att hon hädanefter bara får arbeta 80 timmar inklusive jourtid.

Försäkringskassan menar att hon annars arbetar mer än halvtid. Om hon fortsätter att jobba jour utöver de 80 timmarna hotar myndigheten med att ompröva hennes rätt till sjukersättning.

– Det här är diskriminering av alla sjuka människor som försöker göra allt vad dom kan för att hålla sig kvar på arbetsplatsen, säger Louise Nilsson.

Att arbeta enligt Försäkringskassans krav är mycket svårt att få ihop schemamässigt, enligt både Louise Nilsson och hennes arbetsgivare. I dag har hon kvar sitt jobb, men har blivit av med två dygnspass och därmed fått sänkt lön.

Försäkringskassan vill inte kommentera ett enskilt fall, men skriver i ett mejl till KA att det inte skett någon generell förändring av praxis. Myndigheten kan inte betala ut mer ersättning än för de timmar som den sjukskrivne får arbeta, oavsett om det är aktiv tid eller väntetid.

Kommunals förbundsjurist Phillip Eldon känner igen problematiken. Han har haft kontakt med andra kommunalare som hamnat i en liknande sits som Louise Nilsson. Han säger att Försäkringskassan egentligen inte bryter mot några regler. Den som har sjukersättning eller sjukpenning på deltid ska arbeta på ett sådant sätt som är förenligt med rätten till ersättning. Huvudregeln är att en halvtid motsvarar 20 timmar per vecka.

Phillip Eldon

– Men regelverket är inte anpassat för dem med oregelbunden arbetstid och jag förstår att det är en jobbig situation för våra medlemmar, säger han.

De vägledande rättsfall som finns gäller framförallt personer med halv sjukpenning. I vissa fall har man tillåtit att en person arbetar oregelbundna tider om det är under en begränsad tid. Men då har det funnits ett medicinskt intyg på att personen har en typ av sjukdom som gör att hon eller han mår bättre av att jobba på det sättet.

– En del med exempelvis psykiska diagnoser kan uppleva det som mindre påfrestande att arbeta ett längre pass och sedan vila några dagar, säger Phillip Eldon.

Han tror att det kan finnas ett samband mellan att Försäkringskassan just nu hårdare granskar ersättningen för personlig assistens, och att sjukskrivna som Louise Nilsson får krav på att sänka sin arbetstid. När myndigheten går igenom tidsredovisningar för hur de anställda jobbar kan de upptäcka att personer som har sjukersättning arbetar för mycket. Det kan då hända att den sjukskrivne får sin sjukersättning omprövad eller till och med ett beslut om återkrav.

– Men Försäkringskassans handläggare verkar inte alltid själva ha koll på vad exakt som gäller och ger inte alltid korrekt information till medlemmarna. 

På Försäkringskassan säger man att ett nytt IT-system har gjort det lättare att följa upp och göra bättre utredningar. Vissa bedömningar kan tidigare ha varit för generösa, menar myndigheten.

Den som får problem med Försäkringskassan och vill ha hjälp att överklaga ett beslut kan vända sig till sin sektion. Sektionen skickar då en rättshjälpsansökan till avdelningen. I vissa fall kan avdelningen avslå medlemmens rättshjälpsansökan, men annars skickas ärendet vidare till förbundet. Där beslutar jurister som Phillip Eldon om det finns en chans att vinna en rättstvist mot myndigheten.

Louise Nilsson är fast besluten att inte ge upp och kommer att överklaga Försäkringskassans beslut. Hon trivs med sitt jobb och vet att arbetsgivaren är nöjd med det arbete hon gör. Louise har fibromyalgi, en sjukdom som gör att oregelbundna arbetstider funkar bäst.

– Har jag bara ett dygnspass så vet jag att jag kan jag bita ihop för att sedan ha lång tid för att rehabilitera mig.