Förskolans läroplan ska göras om. Skolverket bestämde sig för att ta med barnskötare, förskollärare och förskolechefer i arbetet med uppdateringen. De fick chansen att komma med synpunkter. Mer än hälften, 52 procent, av de 3 500 synpunkter som kom in lämnades av barnskötare.

Trots barnskötarnas engagemang har de försvunnit ur Skolverkets utkast till ny läroplan.

I dag står det i läroplanen om förskolechefens ansvar: ”Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.”

I förarbetet till den nuvarande läroplanen står: ”Barnskötare är en viktig personalgrupp i förskolan som bidrar med sin kompetens till barnens omsorg, utveckling och lärande.”

Men i det nya utkastet har barnskötarna strukits som en del av den arbetsgrupp som förskolechefen leder.

Detta gör Tobias Baudin mycket upprörd.

– Just nu skriker alla kommuner efter utbildade barnskötare. I det läget bokstavligen stryker Skolverket den yrkesgruppen i utkastet till ny läroplan. De måste ha drabbats av ett kollektivt hjärnsläpp, säger han.

Tobias Baudin uppmanar nu regeringen att ta Skolverket i örat.

– Jag förutsätter att regeringen skickar en tydlig signal till Skolverket om att detta inte är acceptabelt. Jag ska försöka få en träff med utbildningsminister Gustav Fridolin för att personligen framföra detta, säger han.

Men Skolverket ser inte strykningen som dramatisk. Undervisningsrådet Magdalena Karlsson förklarar att barnskötarna inte nämns i skollagen och att de har velat harmonisera läroplanen för förskolan med skollagen.

– Anledningen till att vi använder oss av begreppet annan personal är att det är det som finns i skollagen. Det handlar inte om att förringa barnskötarna för det är en oerhört viktig grupp. I förarbetena står att i annan personal ingår barnskötare, men också andra yrkesgrupper som musikpedagoger och dramapedagoger, säger Magdalena Karlsson.

Men barnskötarna är trots allt en väldigt stor grupp i förskolan, kan du förstå att Kommunal blir upprörda över att de inte ska nämnas alls?

– De reagerar på att vi på två ställen har tagit bort ordet barnskötare. Det är en ganska stark reaktion och vi får fundera på hur vi ska förhålla oss till den. Är det så att det finns starka skäl att föra in just den yrkeskategorin i läroplanen får vi fundera på det.

Magdalena Karlsson poängterar att det än så länge är just ett utkast och att de ska träffa de externa referensgrupperna nästa vecka, där Kommunal ingår. 

– Vi kommer att ta till oss synpunkter. Det här är en viktig och transparent process.

Det skarpa förslaget ska vara klart i slutet på året och då skickas på remiss. I slutändan är det regeringen som fattar beslut om vad som ska stå i den reviderade läroplanen för förskolan.