Mer än en halv miljon nya medarbetare behövs i välfärden de närmaste tio åren, enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Ett sätt att locka fler till vård och omsorg var ungdomsjobben, eller yrkesintroduktionsanställningarna som de egentligen heter.

Men förhoppningen var att betydligt fler skulle anställas.

Kommunal har två avtal med SKL om yrkesintroduktionsanställningar, BUI och BAL. För båda gäller 75 procent arbete och 25 procent studier. Arbetsgivaren ska ordna utbildning och handledare.

Sedan 2014 har 464 personer anställts.

Både Kommunal och SKL bedömer att de blivit så få eftersom det efter regeringsskiftet införts ett flertal olika typer av subventionerade anställningar.

– Avtalen kom i fel tid, det finns extratjänster och introduktionsjobb som också handlar om att utbilda. Det är fullt tryck på dem, de är mer anpassade till våra uppdragsgivare, säger Agneta Jöhnk, avdelningschef för arbetsgivarpolitik vid SKL.

I september fanns 5 553 extrajobb i kommunerna och 114 i landstingen. SKL:s prognos är att de fortsätter öka.

Kommunals ombudsman Maria Hansson ser inte yrkesintroduktionsanställningarna som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

– Det här är ett sätt för arbetsgivaren att faktiskt kunna få rätt utbildad personal som de har möjlighet att tillsvidareanställa. Det är mer en utbildningsinsats än något annat, säger hon.

Maria Hanssons bedömning är att många arbetsgivare var oförberedda.

– Det krävdes en insats från arbetsgivaren, en individuell plan för de som skulle anställas och en utbildningsinsats på 25 procent, säger Maria Hansson.

Agneta Jöhnk, SKL, lyfter fram att läget förändrats:

– BAL var bra när många ungdomar var arbetslösa. Nu är det inte så längre, nu är det nyanlända och andra som måste in. Arbetsförmedlingen håller på att upphandla en vårdbiträdesutbildning som vi är överens om med Kommunal, säger Agneta Jöhnk.

Kommunal ser BAL som ett första steg i en kompetenstrappa.

– Vår ambition var att bygga en modell så att outbildade fick en formell utbildning, säger Maria Hansson.

En partsgemensam arbetsgrupp ska nu se över avtalen för beredskaps-, trainee- och yrkesintroduktionsanställningar för att ta fram ett utbildningsavtal.

– Det går inte att förhandla fram ett nytt avtal varje gång regeringen fattar beslut om en ny åtgärd. Vi måste hitta ett avtal som funkar oavsett vad regeringen tänker sig, säger Maria Hansson.

Källa för statistik: Arbetsförmedlingen.

Anställningsstöd

Yrkesintroduktions-anställningar (BAL och BUI)

Extra tjänster.

Nystartsjobb.

Lönebidrag.

Traineejobb, särskilt anställningsstöd samt instegsjobb som försvinner när introduktionsjobben införs våren 2018.