KA har många gånger skrivit om Skönsmons hemtjänst i Sundsvall, som för några år sedan organiserade om hur de jobbade för att ge mer makt till både brukarna och personalen. Skönsmomodellen, som den kommit att kallas, har spridit sig till fler ställen och har lyfts upp som ett positivt exempel i många sammanhang. I korthet går det ut på att personalen lägger upp hur dagarna ska se ut i samråd med brukarna. Det har lett till såväl bättre kontinuitet som färre larm och bättre arbetsmiljö

I dag, onsdag, besöker den statliga Tillitsdelegationen Sundsvall för att lära sig mer. Tillitsdelegationen tillsattes förra året av civilminister Ardalan Shekarabi (S), för att se över styrmodellerna i offentlig sektor. Utgångspunkten är att styrningen i högre utsträckning ska baseras på tillit, där medarbetarnas kunskap bättre tas tillvara.

– Vi ska besöka Sundsvall för att ha en dialog med berörda verksamheter längs hela styrkedjan från staten ut till mötet med medborgaren. Det är en central del av vårt uppdrag, säger Laura Hartman ordförande i Tillitsdelegationen, i ett pressmeddelande.