Visst tänker man att det ska finnas hjälp att få när man råkat ut för en olycka eller drabbats av sjukdom på grund av sitt arbete? I Sverige finns det i dag närmare fyra miljoner arbetstagare. Alla täcks av Sveriges arbetsmiljölagar. Rätten till företagshälsovård (FHV) finns med i lagen och ska finnas tillgänglig för alla arbetare när det behövs. Det är en rättvisefråga.

En fjärdedel av alla arbetare har arbetsplatser som saknar FHV-anslutning. Därutöver finns det problem med arbetsgivare som har företagshälsovård men som inte informerar sina arbetstagare om rättigheterna som detta faktiskt innebär. Om man som arbetstagare inte känner till att företaget är anslutet till företagshälsovården så spelar själva skyddet ut sin roll och det innebär i princip att man kan jämföra dessa med arbetsplatser som saknar anslutning.

Vilka är det som drabbas hårdast av bristen på företagshälsovården? Kvinnor såklart. Det är kvinnor inom LO-yrken, kontaktnära yrken med fysiskt tunga arbetsuppgifter som lider mest av arbetsrelaterade skador. Att då inte få en kvalitativ företagshälsovård är att lägga över skulden och ansvaret, av en belastande arbetsmiljö, på arbetstagaren.

Problemet med dagens företagshälsovård är att den inte är kvalitetssäkrad. Det leder till ett orättvist system som delar in Sveriges arbetstagare i fyra kategorier. Där behöver det ske förbättringar på de tre fjärdedelar som inte har en fullgod, eller som helt saknar FHV-anslutning. Arbetsgivare skriver ibland så kallade nollavtal. Nollavtalen innebär att arbetsgivaren köper tjänster vid behov, för att sänka kostnaderna. Men det blir på bekostnad av arbetstagarens hälsa.

För att skapa en mer jämlik och rättvis arbetsmarknad behöver vi göra stora förändringar. Vad som behövs är en obligatorisk och oberoende företagshälsovård med branschkunskaper som arbetar både förebyggande och när olyckan är framme.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu resurser för att stärka kompetensförsörjningen inom företagshälsovården. Det satsas mycket, men det är inte nog. Detta är anledningen till att vi har skrivit en motion. För att lyfta vikten av det systematiska kvalitetsarbetet inom företagshälsovården. Villkoren på den svenska arbetsmarknaden är en av de viktigaste frågorna för oss socialdemokrater.

LO och förbundens mål är att alla ska ha tillgång till en kvalitativ företagshälsovård. Det är via en arbetsmiljölagstiftning som vi kan skapa en gemensam kvalitetssäkring av företagshälsovården. Det är inte en ensam lösning på problemen, men det kan bidra till förbättringar på arbetsmarknaden.

Vi behöver garantera en arbetsmiljölagstiftning där alla har rätt till samma kvalitet på företagshälsovården. Det är så vi kan skapa trygghet och jämlikhet på arbetsmarknaden.

 

Anna Johansson (S),
riksdagsledamot för Göteborg

Mattias Jonsson (S),
riksdagsledamot för Göteborg