Tidningen har gått igenom alla inspektioner som Arbetsmiljöverket har gjort av återvinningscentraler de senaste två åren. De vanligaste bristerna handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet, bland annat när de gäller rutinerna för att utreda och rapportera tillbud, ohälsa och olycksfall. De vanligaste olyckorna är fordonsolyckor och olyckor med fallande och flygande föremål.

De näst vanligaste bristerna handlar om hur farligt avfall som lämnas in till återvinningscentralerna hanteras. Inspektionsrapporter från Arbetsmiljöverket visar att det förekommer att anställda inte fått utbildning i hur de ska handskas med olika typer av kemiskt avfall.

Farligt avfall som lämnas till återvinningscentraler innehåller bland annat allergi- och cancerframkallande ämnen och frätande ämnen. På en återvinningscentral som tidningen besöker lämnas det in allt från farliga lösningsmedel och bekämpningsmedel till sprängmedel och ammunition.

De flesta som arbetar på återvinningscentraler är medlemmar i Transport och inte Kommunal, men Kommunal har medlemmar på de kommunala återvinningscentralerna.

Lars Fischer är ombudsman på Kommunals förbundskontor och säger att han inte har fått till sig att det är stora brister när det gäller farligt avfall. Däremot hot och våld. 

– Folk åker till tippen och tycker att de har rätt att ta den där datorn och blir förbannade när de inte får det. Det är framför allt det som jag har hört det senaste året om arbetsmiljön. Det kan ju mycket väl hänga ihop med att det finns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Lars Fischer.

I Arbetarskydds granskning framkommer dock att det finns få anmälda tillbud om hot och våld, färre än tio om året. Det har dock ökat något det senaste året.

Fotnot: BIlden är licenserad enligt CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr.