LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson kallar detta en historisk dag. De 14 LO-förbunden har enats om att begära förhandlingar om trygghet och omställning.

Förbunden vill stoppa sms-anställningar och andra former av tillfälliga jobb där många inte vet när nästa arbetspass kommer.

– Vi bildade fackföreningar för att vi var less på daglöneri där vi stod med mössan i hand och tiggde om jobb. Nu har vi en annan form av daglöneri där många står med mobilen i handen i väntan på att få ett jobberbjudande, säger Tobias Baudin.

Han tillägger att detta drabbar kvinnor särskilt hårt. I LO är var fjärde kvinna, 25 procent, tillfälligt anställd. Det ska jämföras med att 17 procent av männen är det.

– I Kommunal har andelen tillfälligt anställda ökat med tio procent sedan Allmän visstidsanställning införde för tio år sedan. Och det är ingen ungdomsfråga. I Kommunal är den genomsnittliga åldern för kvinnor med tillfällig anställning 37 år.

Tobias Baudin

Hyvling av tjänster, där anställda tvingas gå ned i arbetstid, samt inhyrning av bemanningsanställda för att lösa permanenta behov av arbetskraft är andra former av otrygga jobb som LO hoppas kunna få bort.

Dessutom vill LO att tillfälligt anställda ska få möjlighet till kompetensutveckling och rätt till det omställningsstöd som fast anställda har vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Omställningsstödet ger möjlighet till utbildning och stöd för att söka nya jobb när det gamla jobbet inte längre finns kvar.

Om det blir förhandlingar med Svenskt Näringsliv så är det LO som företräder de 14 medlemsförbunden.

Parallellt med denna förhandling så förhandlar Kommunal kring dessa frågor med Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är ju en del av den överenskommelse vi har med SKL om rätt till heltid, säger Tobias Baudin.

LO har tidigare förhandlat med Svenskt Näringsliv om tryggare jobb. Den gången avbröt arbetsgivarna förhandlingarna för att LO inte ville diskutera förändrade turordningsregler.

Tjänstemän och akademiker har också försökt förhandla om detta med Svenskt Näringsliv. Men även dessa förhandlingar har misslyckats på grund av att facken inte har kunnat enas om ändrade turordningsregler.

Karl-Petter Thorwaldsson säger att det nya nu är att LO:s styrelse vill ha en förhandling där inget är förbjudet att diskutera vid förhandlingsbordet.

– Vi vet att vi inte kommer att få som vi vill helt och hållet. Det är ett givande och tagande, därför kallas det förhandling. Vi får se vilka motkrav arbetsgivarna kommer med denna gång och så får vi ta ställning till det då, säger han.