Det enligt ett nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivaralliansen.

För den som arbetar heltid ökar lönen i snitt med 543 kronor i år, 504 kronor nästa år och 592 kronor året därpå. Låglönesatsning ingår.

Ny lägstalön i år är 20 367 kronor, nästa år 20 815 kronor och året därpå 21 273 kronor. Ersättningarna höjs i nivå med lönerna.

Nytt är att fler kan få del av föräldralön när kvalifikationstiden ändras från ett års anställning till sex månaders anställning, kvalifikationstiden kan föras med från en arbetsgivare till en annan.

Nytt är också att friskvård ska stimuleras.

Avtalet gäller drygt 140 barnskötare, vaktmästare, lokalvårdare och flera andra yrkesgrupper som arbetar i Allianskyrkan, Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, Baptistkyrkan, Bosniska Islamiska församlingen och andra trossamfund. Avtalet gäller från 1 oktober 2017 till 30 september 2020.

Fotnot: Bilden är licenserad av public domain via Wikimedia Commons.