Jag känner ilska och frustration över att vi lever i en värld där det inte är självklart att ha rätt att organisera sig, förhandla kollektivt och att ha föreningsfrihet. Jag känner vrede över att det förekommer tvångs- och straffarbete och barnarbete. Jag sitter i en konferensstol och har 1500 andra deltagare omkring mig. Tillsammans vill vi förbättra villkoren för 20 miljoner män och kvinnor som jobbar inom offentlig sektor. Stundtals kokar kongresshallen av brinnande tal, kampsånger, musik, glädje, skratt och tårar.

Jag ingår i Kommunals delegation som rest till Genève för att delta när det globala facket för offentligt anställda, PSI, har kongress. Vi är här för att vårt fackförbund är en del i den globala fackliga kampen. Jag känner mig stolt och ödmjuk inför att vara en del av de viktiga beslut som fattas för bättre arbets- och levnadsvillkor.

Här är Sverige bara ett av 150 länder som finns representerade. Trots att våra villkor ser så olika ut över världen slår det mig hur mycket det är som förenar oss i vårt fackliga arbete. Det handlar lika mycket om villkoren för mina arbetskamrater i Boden som för de 160 000 japanska brandmän som saknar rätt att organisera sig i fackföreningar. Här hör jag om brandmännen som ständigt utsätts för naturkatastrofer och hot om kärnvapenattacker. Om hur facket för japanska ambulansförare med stöd av alla oss här, med stöd av PSI och därigenom också med ditt stöd som medlem i Kommunal, fortsätter kämpa för deras villkor. 

Att stärka villkoren är ingen liten uppgift och utmaningarna är många. Att börja duscha människor klockan tre på morgonen för att hinna med alla är inte värdigt i något land. Från Australien får jag vittnesmål om hur den konservativa regeringen försvårar för de fackliga organisationerna, och hur pressade minutscheman inom äldrevården urholkar såväl kvaliteten för de gamla som för personalen. Det är hög tid att höja bemanningen, satsa på utbildning och se välfärden som en tillgång. Inte som en kostnad.

Temat för den här kongressen är människan före vinsten. Tillsammans slår vi fast att människans värde och arbetstagarnas rättigheter alltid måste gå före stora vinstintressen. Att korruption, högerpopulism och fattigdom är hinder som vi måste överkomma för att nå våra högt uppsatta mål om en bättre och mer jämlik värld.

Att jag sitter här tillsammans med fackliga kamrater från hela världen ger oss möjlighet att skapa kontakter, sprida fackliga berättelser och inspirera till konkret handling. Det känns mäktigt när delegater från länder som Nigeria, Guatemala och Indien berättar om sitt hårda arbete. För mig blir det en påminnelse om att vi aldrig får ta våra fackliga rättigheter för givna. Det är ett arbete som måste göras igen, varje dag, året om. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Zara Leghissa, 
undersköterska, avdelningsordförande Kommunal Norrbotten