I EU tjänar kvinnor i genomsnitt 16 procent mindre än männen. Och i dag återstår 16 procent av året. Enligt EU-kommissionen arbetar därför kvinnor symboliskt gratis från och med i dag till och med den 31 december.

Kommissionens Facebooksida samlar namn till stöd för lika lön. Uppropet kallas ”I stand for Equal Pay Campaign”.

EU-kommissionen skriver att löneskillnaden mellan män och kvinnor knappt har minskat jämfört med år 1995. Därför vill kommissionen med sin kampanj öka stödet för att så snart som möjligt nå målet om lika lön för likvärdigt arbete oavsett kön.