SVAR: Försäkringskassan har tyvärr rätt i detta fall. Den som beviljats sjukersättning före juli 2008 omfattas av regler som kallas steglös avräkning. Tanken var att ge personer med sjukersättning stimulans och försörjningstrygghet för att bli motiverade och våga ta vara på återstående arbetsförmåga. Detta genom att de får pröva på att arbeta med inkomst utan att förlora sjukersättningen. Något förenklat minskas sjukersättningen i stället med hälften av det man tjänar in på sitt arbete utöver ett fribelopp.

Reglerna är rätt tydliga. För den som jobbar på sin sjukersättningsdel blir den delen av lönen inte sjukpenninggrundande. Den försäkrade kan alltså inte få sjukpenning, föräldrapenning på sjukpenning- och grundnivå, tillfällig föräldrapenning, närståendepenning med mera för samma tid och del som sjukersättning utbetalas.

Hade det varit möjligt för en försäkrad att både ha sjukersättning och för den tiden ha SGI, den sjukpenninggrundande inkomsten, fastställd skulle personen bli dubbelt kompenserad genom att man exempelvis får sjukpenning för samma tid som man har sjukersättningen.

Som ofta är det svårt att svara mer i detalj utan att känna till handlingarna i ärendet. Tror du att något ändå blivit fel, kontakta ditt lokala fack eller avdelningen för en mer detaljerad genomgång. Genom dem kan du också ansöka om rättshjälp om du vill begära omprövning av beslutet.

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd