Heidie Johansson och Ulla Mikaelsson tar en tur med Elsie Fritjofsen och Sven-Erik Persson.

Med ett bestämt tag om tärningarna och fokuserad blick sätter sig Maria Karlström, 92 år, upp i sängen. Det blir två par i sexor.

– Nu ska jag klå er, säger hon och skrattar med ögonen.

En ny omgång Yatzy har precis börjat på Solbackens äldreboende i det lilla samhället Strömsund i Jämtland. Men det var inte länge sedan personalen på Solbacken hade få stunder över till att spela Yatzy med de boende. Nedskärningar i bemanningen hade gjort att elva arbetskamrater blivit till åtta och stressen hade ökat. Och Ulla
Mikaelsson, som varit skyddsombud på boendet i tio år, funderade allvarligt på att byta jobb. Men så kom det blommiga draperiet in i bilden.

– Jag sade till min chef i våras att jag funderade på att byta jobb på grund av stressen. Jag ville fortfarande jobba med äldre, men jag ville inte stressa på det sättet. Då föreslog hon att vi skulle dela in avdelningen i mindre enheter. Jag hakade på direkt, säger Ulla Mikaelsson.

Ulla Mikaelsson frikopplades från arbetet som undersköterska och tillsammans med Solbackens enhetschef Veronica Sjögren satte hon sig ner för att fundera på hur de skulle kunna förändra
arbetssituationen. Efter några dagar hade de kommit fram till några viktiga förändringar. Avdelningen med tolv boende delades i två enheter med hjälp av ett blommigt draperi. Och för att kunna bemanna de två nya enheterna gjordes schemat om i grund­en. Personalen behövde nu bara jobba var tredje helg i stället för som tidigare, varannan.
Visserligen blev helgerna tyngre i och med förändringen, men återhämtningen däremellan gjorde att det var värt det.

– Det ger mer tid för återhämtning, det var tufft att jobba varannan helg. Men det bästa med förändringen är faktiskt att vi delade avdelningen i två delar. Det är lättare att ha överblick nu, och vi har mer tid till att umgås med de boende. Men det är klart att vi fortfarande skulle vilja ha högre bemanning, som vi hade innan, säger Ulla Mikaelsson.

Avdelningens två delar kallas blå och rosa, och personalen arbetar omväxlande på båda sidor av draperiet. Inför förändringarna satte sig hela personalgruppen ned tillsammans och diskuterade. Heidie Johansson, som också är skyddsombud på Solbacken, menar att det var viktigt att alla i personalen kände sig inkluderade i förändringarna.

– Det kändes viktigt att alla fick vara med från början. Vi slog ju sönder hela den gamla arbets-
ordningen när vi delade avdelningen i två, och vi fick göra om en del rutiner. För många är det jobbigt med förändringar, men nu är faktiskt alla överens om att det fungerar bättre så här.

Tillbaka till Maria Karlströms rum och Yatzypartiet, som hon oftast brukar vinna. På frågan ”hur gammal är du?” svarar Maria Karlström ”21” med en blinkning. Och det är nästan så att man kan tro henne när man tittar in i de pigga ögonen. Men Maria Karlström flydde från Nazityskland under andra världskriget, och har sett nästan ett sekel passera under sin livstid. Sedan två år tillbaka bor hon på Solbackens äldreboende.

Det både Ulla Mikaelsson och Heidie Johansson hela tiden återkommer till är att det blivit mer tid för att umgås med de boende sedan avdelningen delades i två.

– Alla bär ju på en livshistoria, och det är fint när vi får tiden att sitta ner och prata och lära känna dem bättre. Lugna dagar kan vi till och med åka och fika nere i samhället med de som är piggare, säger Ulla Mikaelsson.

Men hur gör man då, för att åstadkomma positiva förändringar på sin arbetsplats? Enligt Ulla Mikaelsson och Heidie Johansson behöver det inte var så svårt som man kan tänka sig.

– Jag tror inte att man ska vara så rädd för att komma med nya idéer i personalgruppen. Och om de andra inte håller med, kanske du ändå sått ett litet frö till att förändra något, säger Heidie Johansson.

– ”Arbetsplatsnära fackligt arbete” låter ju så stort. Men i praktiken kan det vara ganska enkelt att göra en förändring. Som att sätta upp ett draperi, säger Ulla Mikaelsson.

Så här gjorde vi på Solbacken:

1. Delade avdelningen i två. Genom att sätta upp ett draperi delades avdelningen med tolv boende i två enheter. På så vis minskade stressen hos personalen som då fick ansvar för färre boende samtidigt.

2. Schemat ändrades. För att bemanna de nya enheterna gjordes schemat om. Personalen arbetar omväxlande på de båda enheterna. Arbete varannan helg blev till arbete var tredje helg för att öka möjligheten till återhämtning.

3. All personal deltog. Inför förändringarna satte sig hela personalgruppen ner och diskuterade. Det var viktigt att alla kände sig inkluderade.

4. Utvärderade. Efter att ha testat det nya arbetssättet en tid gjordes en utvärdering, där alla fick komma med ­synpunkter på vad som fungerat bra och vad som kunde förbättras.

Skyddsombudens tips för förändring:

1. Tänk efter. Vad skulle kunna göra arbetsmiljön bättre på just din arbetsplats? Även enklare förändringar och sådant som inte kräver stora resurser kan göra skillnad.

2. Inkludera all personal. För att en förändring ska bli bra är det viktigt att hela personalgruppen får vara med i processen. Prata igenom förändringen och låt alla komma med synpunkter.

3. Utvärdera. Följ upp med möten där ni diskuterar vad som blev bra med förändringen, och vad som kan förbättras.