Det enligt Kommunals nya avtal för friskolor som tecknats med Almega Tjänsteföretagen. Avtalet omfattar cirka 5 200 medlemmar, största arbetsgivaren är Pysslingen, andra är Kunskapsskolan och Internationella engelska skolan.

Under treårsperioden höjs lönerna med i snitt 6,5 procent. Det innebär att lönerna i år höjs med i snitt 560 kronor från den 1 november, nästa år med i snitt 510 kronor och året därpå med i snitt 590 kronor. Allt räknat på heltid.

– Det är bra pengar, säger Jan Rehn, ombudsman, Kommunal.

Innan årets höjning var medellönen 23 777 kronor. Ersättningarna höjs den 1 november, i år med 2,2 procent, nästa år med 2,0 procent och året därpå 2,3 procent.

Avtalet har endast en lägstalön, den höjs 1 maj. Ny lägstalön för den som fyllt 19 år och har en sammanlagd anställningstid som är längre än tre månader blir nästa år 18 668 kronor, året därpå 19 041 kronor och året därefter 19 479 kronor.

Med förra årets avtal infördes olika datum för lönerevisionen och för höjningen av lägstalöner. Skälet var att potten tidigare användes för att höja lägstalönerna. Förändringen har fungerat bra, enligt Kommunal.

Nytt är att avtalet får en skrivning om heltid som norm.

– Det långsiktiga målet ska vara norm om verksamheten tillåter, det är en viktig fråga, säger Jan Rehn.

Karensavdraget görs om.

– Det är ett förtydligande av vad som gäller, framför allt om du insjuknar på arbetet och går hem på dagen, säger Jan Rehn.

Enligt avtalet görs karensavdrag för arbetspassets hela längd. Om man blir sjuk under ett pågående arbetspass, blir avdraget lika många timmar som passets ordinarie längd förutsatt att mer än 50 procent av passet har passerat.

Men blir man sjuk innan halva passet har gått blir avdraget det antal timmar som återstår av passet.

Avtalet gäller från den 1 november 2017 till den 31 oktober 2020.