SVAR: Din fråga är berättigad. Vissa av de centrala kollektivavtal Kommunal tecknar innehåller reglering om förstadagsintyg, men det ska inte komma som en överraskning för arbetstagaren att arbetsgivaren vill ha ett sådant intyg. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar när arbetstagare är sjukskriven länge eller är frånvarande flera korta perioder. Är det något du varit delaktig i? För att reda ut det här bör du kontakta ditt lokala fack.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal