SVAR: Eftersom det inte framgår på vilket avtal du arbetar är det svårt att ge ett korrekt svar. Men allmänt gäller att arbetsgivare och arbetstagare vid anställningstillfället ska vara överens om flera saker, bland annat anställningsformen och lönen.

Detta regleras i ditt anställningsavtal. För att du ska få ett rättvisande svar på din fråga bör du kontakta ditt lokala Kommunal.

/Chamilla Bohman,
ombudsman på Kommunal