I Luleå kommun har kaffet på jobbet varit gratis för vissa yrkesgrupper men inte för andra. Och det är främst kvinnodominerade och lågavlönade yrkesgrupper som fått stå för sitt kaffe själva. Kommunal har drivit frågan för rättvisa regler när det gäller kaffe på jobbet genom sin S-fackklubb i Luleå kommun, och fått politikerna att börja lyssna. Nu har nämnderna och förvaltningarna fått i uppdrag att se till att alla kommunens anställda ska få gratis kaffe och te.

Krister Johansson som är facklig-politisk ansvarig för Kommunal i Luleå menar att frågan om rättvisa regler för kaffe och te på jobbet kan tyckas liten, men att den är del av en större diskriminerande struktur.

– Det här är gamla strukturer, det känns riktigt medeltida att det varit så orättvist. Vissa kan tycka att det rör sig om små summor när det gäller kaffet. Men om man lägger ihop alla diskriminerande strukturer som finns mot kvinnodominerade yrken så blir det ju stora summor tillsammans, säger Krister Johansson.

Niklas Nordström (S) som är kommunalråd i Luleå kommun håller med om att det finns diskriminerande strukturer i kommunen, men att det är svårt att göra stora förändringar snabbt.

Niklas Nordström (S)

– Att Kommunals yrkesgrupper har en för låg lönesättning beror ju på att kvinnors arbete historiskt sätt värderats för lågt. Vi kan inte äta den stora elefanten med löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrken i en tugga, utan det kommer att ta tid. Men på vägen dit kan vi hela tiden ta små steg för ökad jämställdhet, säger Niklas Nordström.

Krister Johansson berättar att arbetet med att driva på i frågor som jämnar ut ojämlikheter i kommunen intensifierats sedan Kommunal utvecklat sin facklig-politiska samverkan med kommunen för några år sedan. En annan fråga Kommunal i Luleå nått framgång i är rätten till fria arbetskläder för utomhusarbete, som KA tidigare berättat om. Tidigare fick exempelvis förskole- och hemtjänstpersonalen använda sina privata ytterkläder medan den tekniska förvaltningen fick ytterkläderna betalda av arbetsgivaren.

– Vi har en mental checklista där vi går igenom all sådan ojämlikhet som finns i kommunen och försöker förändra den. Vi började med att arbeta för att alla yrkesgrupper ska få fria arbetskläder för utomhusarbete. Nu har vi fått igenom rättvisa kafferegler också. Vi vill beta oss igenom alla regler som är ojämlika, och vi har bara börjat, säger Krister Johansson.

Förvaltningarna och nämnderna har fått i uppdrag från kommunledningen att se över frågan om gratis kaffe och te under 2018. Senast 2019 ska alla anställda i Luleå kommun ha fått gratis kaffe och te på jobbet.

Varför kommer det ta så lång tid att införa gratis kaffe och te för alla anställda?

– Det är en praktisk fråga. Vi är en stor arbetsgivare och på våra olika arbetsplatser har man gjort på olika sätt när det kommer till kaffe på jobbet. På vissa ställen kommer säkert ny utrustning behöva köpas in för att tillhandahålla gratis kaffe och te, säger Niklas Nordström.