I en ny dom slår Arbetsdomstolen fast samma princip som gäller vid hyvling av tjänster när heltider ersätts med deltider. Principen är att arbetsgivare har rätt att med hot om uppsägning ändra i anställningsvillkoren.

Den här domen gäller rätten att tvinga personal som vill jobba kvar att byta fasta anställningar till tillfälliga anställningar vid behov.

Målet gäller ett assistansbolag, Omsorgscompagniet i Norden AB, som tog över verksamhet med personlig assistans från Falu kommun. Personalen som var fast anställd fick byta arbetsgivare och ha kvar samma anställningsvillkor som tidigare.

Efter ett par år förklarade bolaget att det inte längre vill ha fast anställda personliga assistenter. De erbjöds ”anställning för viss tid så länge assistansuppdraget varar”. Personal som vägrade gå med på erbjudandet fick veta att de skulle sägas upp på grund av arbetsbrist. De personliga assistenterna skrev på erbjudandet under protest för att inte bli av med jobbet.

”Anställning för viss tid så länge uppdraget varar” gick Kommunal med på att skriva in i kollektivavtalet när LSS infördes 1994.

Trots detta protesterade Kommunal mot assistansbolagets agerande. Förbundet anser att det erbjudande personalen fick i praktiken var en uppsägning. Och att Arbetsdomstolen måste pröva om denna uppsägning var sakligt grundad.

Bolaget hävdar att det skulle råda arbetsbrist för personal som inte frivilligt gick med på tillfälliga anställningar, eftersom det inte längre finns fasta tjänster kvar.

Arbetsdomstolen ger bolaget helt rätt. Den tycker inte att erbjudandet i praktiken var en uppsägning som borde prövas om den var sakligt grundad.

Enligt domstolen har arbetsgivare rätt att ensidigt bestämma vad som är arbetsbrist eller inte. Och domstolen slår fast att arbetsgivare har rätt att organisera om arbetet på det sätt som denne anser vara bäst. Detta innebär också rätt att förändra anställningsvillkoren.

Därför avslår domstolen Kommunals krav om skadestånd på 100 000 kronor vardera till de 15 personliga assistenter som kände sig tvingade att byta från fast till tillfällig anställning.

Kommunals ombudsman Margaretha Johansson är besviken över domen.

– Vi hade hoppats att de som hade tillsvidareanställning när de togs över av bolaget skulle ha ett starkare skydd mot sådana här förändringar. Men nu har Arbetsdomstolen bestämt att arbetsgivare får göra så här.

Margaretha Johansson vet ännu inte om Kommunal nu kommer att kräva lagändring, som för att stoppa hyvling av tjänster.

– Det har vi inte hunnit med att diskutera ännu, säger hon.