Det var i våras som det nya, tuffare förfrågningsunderlaget för att bli godkänd som hemtjänstutförare i Stockholm blev klart. De nya kraven handlar bland annat om att de anställda ska få löner, arbetstider och semester i nivå med kollektivavtal och att arbetsgivarna måste betala in tjänstepension för de anställda.

Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) har gjort klart att hon velat få bort oseriösa aktörer och minska antalet hemtjänstutförare med hårdare krav.

Alla kontrakt sades upp och utförarna fick söka på nytt.

Den här veckan blev det klart vilka som får fortsätta. 108 av de gamla utförarna sökte, 98 blev godkända. Dessutom har en helt ny utförare godkänts. Det innebär att antalet hemtjänstutförare i Stockholm har minskat med ungefär 30 stycken. Som mest har det varit 157 hemtjänstutförare.

Christina Österling, strateg på äldreförvaltningen, tycker att de har lyckats med ansatsen att minska antalet utförare, trots att siffran fortfarande landar på nästan 100 stycken.

– Det är 30 färre. Och vi har särskilda kontraktsvillkor kopplat till det här, bland annat det här med arbetsrättsliga villkor. Det är en åtskruvning som inte påverkar vilka som kommer in men som är med när vi följer upp. Nu gäller det att de följer det här, säger Christina Österling.

Hon berättar att de i år också har börjat med systematiserade individuppföljningar, där biståndshandläggarna frågar kunden om kvaliteten när de gör hembesök.

– När man skickar ut en vanlig brukarundersökning kanske man inte får de svar som man får vid ett besök av en biståndshandläggare, säger hon.

De utförare som inte har blivit godkända har nekats av olika skäl, till exempel att man har haft brister i verksamheten som inte har åtgärdats, att man fått avtal hävda i andra kommuner och att man inte uppfyller kraven för personen som är ansvarig för den dagliga driften.

Avtalen börjar gälla från den 1 december.