Stipendiet ”Utmärkt arbetsmiljöuppsats” delas ut av Prevent och AFA Försäkringar för femte året i rad. Anders Jimgren och Johan Karlsson som läser utbildningen ”Design och produktutveckling” på Chalmers fick ta emot priset för sin uppsats där de utvecklat en ny arbetsstation som ska förbättra arbetsmiljön i ambulansen. 

Vad har ni kommit fram till i er uppsats?

– Vi har utvecklat en ny arbetsstation där den viktigaste utrustningen i ambulansen finns samlad. När vi intervjuade ambulanspersonal och när vi var med ute i fält märkte vi att ergonomin var dålig, och även säkerheten i vissa fall. Ibland drog personalen ner säkerhetsbältet runt midjan för att sträcka sig efter tung utrustning i ambulansen. Med den nya arbetsstationen hoppas vi att utrustningen kommer att bli mer lättillgänglig och att det ska gå att arbeta på ett säkrare och mer ergonomiskt sätt, säger Johan Karlsson.

Hur kom det sig att ni valde att fokusera på just ambulanspersonalens arbetsmiljö?

– Jag har en vän som arbetat många år som ambulanssjukvårdare, och han beskrev flera problem med ergonomin och arbetsmiljön. Han berättade att det är många tunga lyft i ett trångt arbetsutrymme och att det sliter på kroppen. Vi tänkte att här finns det utrymme för både ergonomiska och funktionsmässiga förbättringar, säger Anders Jimgren.

Vad hoppas ni att uppsatsen ska leda till?

– Vi hoppas att nästa steg blir att vi kan utveckla en prototyp som kan testas av ambulanspersonalen. När vi presenterade vår uppsats för ambulanspersonalen i Kungsbacka som vi samarbetat med, så var de positiva. Men sedan är det ju viktigt att få mer kunskap om hur arbetsstationen skulle fungera i vardagen, säger Johan Karlsson.

Hur kändes det att få pris?

– Det är förstås härligt att få bekräftelse på att vi gjort ett bra jobb. Det är bra att det uppmärksammas, för arbetsmiljön borde prioriteras högre när nya produkter utvecklas. Oftast prioriteras den ned till förmån för ekonomin eller rutiner, att såhär har vi alltid gjort. Men om människor ska använda de nya produkter som utvecklas, så är ju något av det viktigaste att de skapar en bra arbetsmiljö, säger Anders Jimgren.

Anders Jimgren och Johan Karlsson tilldelas 15 000 kronor för sin uppsats ”Optimering av vårdutrymme i ambulansfordon”. Två uppsatser fick i år priset ”Utmärkt arbetsmiljöuppsats” och den andra pristagaren är psykologistudenten Simon Küth, som skrivit sin uppsats om kopplingen mellan anställningsosäkerhet och hur personalen mår.