En boende som låg för döden fick trycksår på grund av dålig omvårdnad och en annan var så illa däran att en sjuksköterska på Karolinska sjukhuset gjorde en anmälan. Dessa två vårdskador på boendet Ekbacken i Sundbyberg blev droppen för kommunen, som nu vill häva avtalet med Frösunda omsorg. 

I förra veckan meddelade politikerna i äldrenämnden att Sundbybergs stad tänker häva avtalet med Frösunda omsorg, som sedan 1 april driver boendet Ekbacken hus H.

Det har funnits brister sedan Frösunda tog över, men det som fick politikerna att bestämma sig var att det har inträffat två allvarliga vårdskador på Ekbacken.

– Kulmen är de här allvarliga vårdskadorna, det handlar om sjuksköterskebemanningen som man inte har lyckats uppfylla, säger Birgitta Fahlgren Sylvén, chef för äldreförvaltningen i Sundbybergs stad.

Det ena fallet handlar om en boende som vårdades palliativt där multipla trycksår uppstod. Trots det gjordes inte riskbedömningar med åtgärdsplaner, vilket ledde till att korrekta bedömningar och omvårdnadsinsatser inte utfördes. Det framgår av den anmälan enligt lex Maria som Sundbybergs medicinskt ansvarige sjuksköterska, MAS, har gjort till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det andra fallet handlar om en multisjuk boende som kom in till Karolinska sjukhuset i mycket dåligt skick och avled kort därefter. En sjuksköterska på sjukhuset gjorde en avvikelserapport till MAS. Patienten hade lätt att få sår.

Enligt lex Maria-anmälan noterades det i journalen redan 2016 men under 2017 blev problemen med såren värre. Trots det gick det inte att följa förloppet i journalen och det saknades riskbedömningar, åtgärdsplaner och vårdplaner. Det fanns inte heller sårjournaler. MAS skriver i anmälan att konsekvenserna för patienten blev mycket svåra.

Utöver de två fallen som skickats in till IVO utreder MAS ett tredje fall, men det är ännu oklart om det kommer att resultera i en lex Maria-anmälan eller inte.

Frösunda skriver i ett pressmeddelande att MAS utredning är bristfällig och att kommunen borde ha inväntat IVO:s utredning innan de bestämde sig för att häva avtalet. Frösunda skriver också att de frivilligt kommer att komplettera med uppgifter till IVO och att de välkomnar att anmälningarna utreds. Dessutom hävdar Frösunda att de – som kommunen påstår – inte alls har för låg sjuksköterskebemanning, utan tvärtom minst den som avtalet kräver. 

En person som arbetar på Ekbacken som KA har varit i kontakt med instämmer dock i att det finns för få sjuksköterskor, i alla fall på natten.

– På natten är det en sjuksköterska i hela huset och det säger sig självt, hur ska hon kunna vara på sju våningar, säger den anställde som vill vara anonym.

Däremot anser den anställde att bemanningen för omsorgspersonalen har blivit bättre under hösten. Men hen tycker att det känns som en lättnad att kommunen vill häva avtalet med Frösunda.

– Det är fortfarande scheman och arbetstider och sådant som inte är bra. Man jobbar långpass och börjar sedan sju dagen efter. Cheferna gör inget åt det, de bryr sig inte så mycket om personalen utan vill att det ska se bra ut utåt, säger den anställde.

Frösunda har protesterat mot Sundbybergs avtalsuppföljning, som de menar varit för detaljerad, krävt saker som det inte finns stöd för i avtalet och inte liknar någon avtalsuppföljning som de varit med om tidigare.

– Man kan vända på det och säga att vi från stadens sida inte har varit med om ett sådant turbulent övertagande någonsin, säger Birgitta Fahlgren Sylvén.

Frösunda menar bland annat att när de tog över från den förra entreprenören, fanns det mycket personal som inte kunde svenska och att det därför har varit svårt att få dokumentation och avvikelserapportering att fungera som det ska.

Frösunda har varnat Sundbybergs stad för att häva avtalet och menar att det i så fall rör sig om avtalsbrott. Det formella beslutet fattas den 2 november. När kommunen kan ha återtagit boendet är oklart.