Vallöftet från Alliansen i Skåne innebär att personalen ska få styra ett av landstingens sjukhus och två vårdcentraler, helt utan inblandning från politiker. Carl Johan Sonesson, moderat regionråd i Skåne, hoppas att förslaget kan leda till en bättre sjukvård.

– I region Skåne har flera sjukhus haft problem att leva upp till kvalitetsmålen, och politikerna har fått kritik. Kritiken har till stor del bestått i att politikerna detaljstyr för mycket. Därför vill vi i Alliansen testa att låta personalen styra istället, det finns säkert många förslag från personalen på golvet som kan göra verksamheten bättre, säger Carl Johan Sonesson.

Kommunal har ännu inte tagit ställning till förslaget, säger Emma Ölmebäck, som är gruppchef för vård och omsorg på Kommunal.

Emma Ölmebäck

– Men vi kommer självklart att följa förslaget om det införs. Det är positivt med personalinflytande. Men det är viktigt är att det här förslaget inte blir ett sätt för politikerna att frånsäga sig ansvaret för sjukvården och lämna över det på vårdpersonalen, säger Emma Ölmebäck.

Region Skåne styrs i dag av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i minoritet. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) är tveksam till att låta personalen styra ett stort sjukhus, då han intervjuas av Sveriges Radio. Även Emma Ölmebäck ställer sig tveksam till att förslaget ska införas i så pass stor skala.

– Vi har goda erfarenheter av personalkooperativ, men det kan vara bättre att testa modellen på exempelvis förskolor eller vårdcentraler. Om förslaget införs är det också viktigt att alla Kommunals yrkesgrupper får inflytande i sjukhusets ledning, säger Emma Ölmebäck.

Hur stort inflytande skulle Kommunals yrkesgrupper få i sjukhusets ledning om ni vinner valet?

– Vi har inte kommit så långt att vi bestämt hur styrelsen skulle se ut i detalj. Men självklart är det viktigt att alla yrkesgrupper representeras i sjukhusets styrelse om förslaget genomförs, säger Carl Johan Sonesson.